Home
Header PNT

Waarom een Totaalaanpak


Ieder mens is uniek en verdient het om op maat en volledig behandeld te worden. Het behandelen van slechts een symptoom is onvoldoende om volledige gezondheid te bereiken. Daarom hebben we in onze praktijk een methodiek ontwikkeld die we de Totaalaanpak noemen.

De gezondheid van ieder mens wordt gevormd door vier hoofd-invloeden:
1. Erfelijke factoren (waar je vandaan komt),
2. Activiteiten (wat je doet),
3. Gedachten en overtuigingen (wat je denkt)
4. Voeding (wat je eet).
In de Natuurgeneeskunde gaan we er van uit dat mensen ziek worden of klachten ontwikkelen als er disbalans ontstaat in een of meer van deze vier gebieden.

Wat is de Totaalaanpak

Asyra® bioenergetic scan
Met behulp van de Asyra maken we een overzicht van je huidige gezondheidssituatie. Dit levert informatie op het gebied van erfelijke factoren, mentale status, werk- en sportbelasting, beweging en huidige eetpatroon.
Daarna bepalen we welke wijzigingen er nodig zijn om te bereiken dat je je beter gaat voelen. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op je activiteiten, je gedachten en je voeding. Ter ondersteuning op je pad naar een betere gezondheid maken we homeopatische middelen.

Wat is Bio-energetica
Bio-energetica gaat uit van energetische stromen en trillingen in het lichaam. Bij een gezond lichaam zullen deze trillingen ongestoord hun werk doen en het lichaam in balans houden. Maar bij een verstoring door welke oorzaak dan ook, kunnen de trillingen ontregeld worden waardoor er blokkades ontstaan, die voor klachten kunnen zorgen. Als de blokkade lang duurt en niet wordt opgelost, verdiept het zich in het systeem en is er een grotere kans op een serieuze ziekte.

Hoe werkt de Asyra
We meten de biologische energie die door ieder levend wezen stroomt. Het is dezelfde energie als waar acupuncturisten en homeopaten mee werken. Het betreft in feite elektromagnetische frequenties die door je bindweefsel stromen, op plekken waar de weerstand daarvoor wat lager is. Die plekken noemen we meridianen, energiestromen dus.
Onderzoek door vele wetenschappers heeft aangetoond dat deze stroming een belangrijke regulator is van lichaamsprocessen, in feite stuurt het weer je neurologische en hormonale regulatie aan.
Aangezien het frequenties (golfpatronen dus) betreft, zijn ze beïnvloedbaar met andere frequenties (interferentie). De Asyra bevat een database met meer dan 100.000 frequenties, en kan beoordelen welke frequenties een positieve invloed hebben op jouw meridianen. Nadat de Asyra de juiste frequenties heeft uitgezocht, kunnen deze op de cliënt worden overgebracht, onder anderen middels homeopathische druppels. Daarmee brengen we de cliënt dus weer in balans.
Het meten en behandelen gaat volstrekt pijnloos en ook vlot, binnen een paar minuten is er een test gedraaid. Er hoeft geen kleding uit.

Ten slotte kan de Asyra een advies leveren om massage- voetreflex-, shiatsu-, of acupunctuurbehandelingen te ondergaan.

Voor wie is de Totaalaanpak
Voor iedereen met:
Overgewicht
Ondergewicht
Migraine of hoofdpijn
Dyslexie
Eczeem
Concentratieproblemen
Vermoeidheid
Depressies
ADHD
Candida (chronische schimmelinfecties in darmkanaal en bloedvaten)
Stijfheid/spierpijn

Invloed van sport
Als de Asyra aangeeft dat je sportpatroon momenteel belastend voor je is, dan kunnen we precies vast stellen wat we hieraan kunnen veranderen.
Bijvoorbeeld kan de Asyra aangeven of het beter is om duursport te gaan beoefenen dan wel explosief te gaan trainen. De Asyra kan zelfs aangeven welke frequentie en duur op dit moment het beste zijn, en hoe lang je dit nieuwe patroon het beste kan aanhouden.

Ten slotte kan de Asyra een gericht advies leveren om, indien gewenst, worden doorverwezen naar Personal Trainers om een sportprogramma op te zetten, of naar gespecialiseerde pijnbestrijders.

Invloed van werk
Als de Asyra aangeeft dat je werk momenteel belastend voor je is, dan kunnen we precies vast stellen wat we hieraan kunnen veranderen.
De Asyra kan precies vaststellen of werkhouding, -druk en -duur momenteel een overbelasting voor je vormen, en wat we hieraan kunnen bijstellen om het beter bij jou te laten passen.
Ten slotte kan de Asyra een advies leveren om, indien gewenst, worden doorverwezen naar gespecialiseerde pijnbestrijders of Personal Coaches.

Invloed van je voeding
De Asyra maakt een overzicht over welke voedingsmiddelen op dit moment belastend voor je lichaam zijn. Vaak is het zo dat datgene wat je zeer frequent eet (hoe gezond het in principe ook is) op een gegeven moment ook een overbelasting kan veroorzaken. Het overzicht zal je aangeven welke voedingsmiddelen je voor hoe lang beter kunt vermijden.
In sommige gevallen zal de scan aangeven dat de conditie van de darmen niet optimaal is, door bv door de vorming van schimmelinfecties in het darmkanaal en de bloedvaten (Candida). Hierdoor verloopt de opname van vitaminen en mineralen door de darmen minder goed. Dit leidt tot oa chronische vermoeidheid. In dat geval gaan we eerst met behulp van Probiotica de conditie van de darmen verbeteren.

Belangrijke uitgangspunten zijn verder om zoveel mogelijk biologisch te eten. Hiermee vermijd je de inname van kunstmatige conservering-, geur-, kleur-, en smaakstoffen. Deze stoffen passen niet bij een goede spijsvertering, en vaak is onduidelijk wat het precieze effect op de lange termijn is op een mens. Verder is het belangrijk om zeer gevarieerd te eten. Dit bevordert dat alle vitaminen, mineralen, vetzuren en koolhydraten in de juiste verhoudingen worden ingenomen, en beperkt vanzelf de invloed van negatieve eigenschappen van bepaalde voedingsmiddelen.
Er kan, indien gewenst, worden doorverwezen naar gespecialiseerde voedingsdeskundigen.

Ten slotte kan de Asyra, indien nodig dan wel gewenst, een lijst maken met voedingsupplementen die nodig zijn om de conditie en de spijsvertering te verbeteren.

De invloed van wat je denkt
Wat je vind van jezelf en van anderen, en van wat er gebeurt in de wereld heeft een grote invloed op hoe je je voelt. De menselijke geest heeft de gewoonte om van datgene waarvan het overtuigd is, de bewijzen te vinden, en voor andere overtuigingen niet. Dit creeert de "realiteit" van een persoon. Die realiteit kan dus ook betekenen dat iemand bv zeker weet iets niet te kunnen, of te verdienen. De Asyra geeft inzicht in je huidige denkbeelden, en doet voorstellen om hierin bepaalde zaken te gaan bekijken en, als je wilt, te veranderen. In voorkomende gevallen kan er, indien gewenst, worden doorverwezen naar gespecialiseerde coaches.

De erfelijke invloed
Onze genen zijn opgebouwd uit een combinatie van de genen van onze ouders. Dit betekent dat de conditie van onze ouders ook invloed heeft op onze conditie. In wezen kan men miasma's zien als overerfde energetische blauwdrukken vanuit je voorgeslacht. Er kan dus een onderliggende conditie zijn die een min of meer geleidelijke achteruitgang bewerkstelligt en zich ten slotte uit in een acuut ziektebeeld. De Asyra geeft inzicht in deze miasma's, en kan ze ook beïnvloeden middels resonantie-homeopatische middelen. Hiermee kan dus een erfelijke invloed die al lange tijd in de familie een rol speelt, worden beïnvloed.


 
  View Wim De Bruin's profile on LinkedIn www.nrchi.nl - praktijknrchi@gmail.com - 06-19076466 - Dodonaeuslaan 302 1504KC Zaandam